Διαρκεια
4 Μήνες
Τμηματα
Πρωινά/Απογευματινά
Δίδακτρα
Κόστος προγράμματος
  • Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα

Always be ahead of your time, conquer the knowledge of New Media and learn to promote your individuality…
 
Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες, με μία φορά την εβδομάδα παρακολούθηση και περιλαμβάνει την ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη δημιουργία προσωπικών blog και τους μηχανισμούς προώθησης αυτών.

 

Ενότητες

Social media και μόδα

Ανάλυση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook,twitter, linkedin κτλ)

Blogs

Επιχειρηματικότητα και blogs

E-Fashion marketing

view more
εκδήλωση ενδιαφέροντος