Διαρκεια
3 μήνες
Τμηματα
Πρωινά και απογευματινά
Δίδακτρα
Κόστος προγράμματος
  • Το Πρόγραμμα
  • Ενότητες

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους που θέλουν να ασχοληθούν με την κατασκευή του ενδύματος από το πατρόν έως και τη ραφή του υφάσματος.

Στην αγορά εργασίας το επάγγελμα του Μοντελίστ είναι από τα πιο γνωστά και αυτά που προσφέρουν άμεση αποκατάσταση. To εντατικό αυτό πρόγραμμα καλύπτει όλες τις βάσεις του γυναικείου πατρόν και εστιάζει στο τεχνικό σκέλος της μόδας. Μαθαίνουν να κόβουν από το πατρόν που έχουν ήδη δημιουργήσει και να ράβουν το οποιοδήποτε μοντέλο στο πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο της σχολής, εξερευνώντας όλες τις τεχνικές για τη ραφή και κατασκευή του.

Επίσης περιλαμβάνεται η εξοικείωση των σπουδαστών με τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό για την παραγωγή των ρούχων καθώς και με τις πρακτικές για τη σωστή και ασφαλή χρήση αυτών.

Οι συμμετέχοντες μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αποκτούν βεβαίωση παρακολούθησης και έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να ενταχθούν στο ετήσιο και επαγγελματικό πρόγραμμα Μοντελίστ.

 

view more

Ενότητες

Δημιουργία βάσεων των βασικών τύπων ενδυμάτων πατρόν χωρίς γεωμετρία

​​​​​​​Κοπή και Ραφή υφάσματος βάση του πατρόν

 

view more
εκδήλωση ενδιαφέροντος