Διαρκεια
4 Μήνες
Τμηματα
Πρωινά/Απογευματινά
Δίδακτρα
Κόστος προγράμματος
  • Το Πρόγραμμα
  • Ενότητες

Το Πρόγραμμα

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΤΡΟΝ – χωρίς γεωμετρία

Στην αγορά εργασίας το επάγγελμα του Μοντελίστ είναι από τα πιο γνωστά και αυτά που προσφέρουν άμεση αποκατάσταση. To εντατικό αυτό πρόγραμμα καλύπτει όλες τις βάσεις του γυναικείου πατρόν και εστιάζει στο τεχνικό σκέλος της μόδας.

Οι συμμετέχοντες μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αποκτούν βεβαίωση παρακολούθησης και έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να ενταχθούν στο ετήσιο και επαγγελματικό πρόγραμμα Μοντελίστ.

view more

Ενότητες

Πατρόν (φούστα, κορσάζ, παντελόνι, φόρεμα)

Κοπτική

Η μέθοδος διδασκαλίας του πατρόν βασίζεται στο αποκλειστικό ιταλικό σύστημα του Ομίλου PANSiK, το οποίο δεν έχει γεωμετρία.

view more
εκδήλωση ενδιαφέροντος