Διάρκεια
3 μήνες
Τμήματα
Πρωινα/Απογευματινά
Δίδακτρα
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
  • Το Πρόγραμμα
  • Ενότητες

Το Πρόγραμμα

Είναι απαραίτητο να είναι κάποιος δημιουργικός και να έχει καλή γνώση της αγοράς προκειμένου να επιτύχει στο συγκεκριμένο επάγγελμα. O Visual Merchandiser λαμβάνει υπόψη, πέρα από τις τάσεις της μόδας, τις κοινωνικοοικονομικές τάσεις της εγχώριας αγοράς.

Αναλόγως με το μέγεθος του καταστήματος, την περιοχή ανάπτυξης και το πελατειακό κοινό, θα πρέπει να δημιουργηθεί και η κατάλληλη βιτρίνα ή η εσωτερική ταξινόμηση των προϊόντων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την έρευνα και ανάλυση της αγοράς και την προώθηση της δουλειάς του merchandiser στο χώρο της μόδας, τη χωροθέτηση προϊόντων και το στήσιμο βιτρίνας.

view more

Ενότητες

Στήσιμο Βιτρίνας

Project Presentation

Ανάλυση αγοράς

VM & Marketing Στρατηγική (φυσικό κατάστημα & online)

Brand identity

VM Guidelines & budgets

 

view more
εκδήλωση ενδιαφέροντος