ΚΑΡΙΕΡΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Αποκλειστικά στον Όμιλο PANSiK, οι σπουδαστές απολαμβάνουν το προνόμιο της ακαδημαϊκής συμβουλευτικής, καθώς αποτελεί βασική προτεραιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος η επαγγελματική, ψυχολογική και ηθική υποστήριξή τους.

Η διαδικασία της ακαδημαϊκής συμβουλευτικής προβλέπει την ανάπτυξη τριών βασικών πυλώνων για τους σπουδαστές:

-Personal coaching (προσωποκεντρική συμβουλευτική)

-Professional coaching (επαγγελματική καθοδήγηση)

-Academic coaching (ακαδημαϊκή συμβουλευτική)

Οι σπουδαστές καλούνται να συναντιούνται με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο τουλάχιστον μια φορά κατά την διάρκεια του τριμήνου και έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή να προγραμματιστεί συνάντηση μαζί του.

Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος είναι ενήμερος για την πρόοδο και εξέλιξη των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνάντηση με κάποιον σπουδαστή, ώστε να συζητήσουν θέματα που κρίνει ότι πρέπει να εξεταστούν από κοινού.

Ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα των σπουδών στην PANSiK είναι η πρόσβαση που έχουν οι απόφοιτοι στην ακαδημαϊκή συμβουλευτική, προκειμένου να εξετάσουν με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο τα θέματα που τους απασχολούν και έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο, το βιογραφικό τους, τα επιχειρηματικά τους σχέδια και την προώθησή τους στην αγορά.

 

Bigkariera
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Bigkariera
ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ
Bigkariera
GRADUATE STORIES
Pansik

Pansik