Υποτροφιες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Βασικοί στόχοι του Ομίλου PANSiK αποτελούν η σωστή και ολοκληρωμένη κατάρτιση, η αναπροσαρμογή των διδάκτρων ανάλογα με τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς αλλά και η παροχή οικονομικής υποστήριξης στους σπουδαστές μέσα από το σύστημα υποτροφιών.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνονται κάθε χρόνο έως τέσσερις πλήρεις και μερικές υποτροφίες οι οποίες αφορούν όλα τα τμήματα σπουδών.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες υποτροφιών:

1. Υποτροφίες σε νέους σπουδαστές 
Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι υπότροφοι είναι κυρίως η παρουσίαση portfolio για τον κλάδο σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος, η προσωπική συνέντευξη με την Υπεύθυνη εκπαίδευσης και τον Ακαδημαϊκό σύμβουλο, το ετήσιο εισόδημα και το βιογραφικό του υποψήφιου.

Περίοδος αιτήσεων για τα προγράμματα που ξεκινούν κάθε Οκτώβριο: 1 Μαρτίου έως 30 Απριλίου

*Προσοχή: Αιτήσεις που αποστέλλονται εκτός της παραπάνω χρονικής περιόδου δε θα λαμβάνονται υπόψη.

2. Υποτροφίες μετεκπαίδευσης στον Όμιλο PANSiK
Με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, δίνονται σε απόφοιτους του ομίλου υποτροφίες μετεκπαίδευσης σε όλους τους κλάδους σπουδών. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των αποφοίτων είναι η τελική βαθμολογία, ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και το ήθος που έχουν επιδείξει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, η πρόοδος που έχουν σημειώσει και σαφώς ο καθορισμός των μελλοντικών τους στόχων σε σχέση με τη βιομηχανία της μόδας.

Διαδικασία αίτησης:

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να αποστείλουν εντός της παραπάνω χρονικής περιόδου, τα ακόλουθα στοιχεία:

– Portfolio προσωπικής δουλειάς

– Βιογραφικό Σημείωμα

– Συνοδευτική επιστολή

– Φορολογικό εισόδημα τελευταίου έτους

Email: edu@pansik.gr

 

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των υπότροφων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Florou Lambrini FULL SCHOLARSHIP «Fashion Design & Construction 2nd year»

Michoudis Georgios FULL SCHOLARSHIP «Fashion Styling»

Akritidou Anthi FULL SCHOLARSHIP «Fashion Design & Construction 2nd year»

Miskou Elisabet FULL SCHOLARSHIP «Fashion Design & Construction»

Nanopoulou Alina HALF SCHOLARSHIP «Fashion Design & Construction»

Melissourgakis Ektor FULL SCHOLARSHIP «Fashion Styling»

 

Pansik

Pansik